HÅRMINERALANALYSE

 

Hårprøver   

sendes laboratorie  i USA ;

Avslører mineraluballanse

og event. giftige tungmetaller

som forstyrrer kroppsfunksjonene !

 

Kompendie leveres klienten med grafer

som viser  innholdet av  ;

                                      - nødvendige mineraler

                                      - giftige tungmetaller

                                      - forholdene mellom disse.

                                              

                                               

                 Håranalyse  Enkeltmineraler                   MINERALFORHOLD

                   ENKELT - MINERALER                                           MINERALFORHOLD

                          Eks.  Natrium ( Na ) ,  Kalium  ( K )                          Eks. Kalsium (Ca ) / Magnesium  ( Mg )

                                      Inkl.  Tungmetaller                                                      Inkl. Tungmetaller

                 Eks.  Kvikksølv  ( Hg ) , Bly ( Pb ) og Cadmium  ( Cd )                           Eks.   Kalsium / Bly                                         

 

Kompendiet inneholder også forslag om ;

                                      - kostveiledning

                                      - mineral- og vitamintilskudd

                                      - urtetilskudd                    

                    som har som mål å rette opp  uballanser.

 

 

Hvert organ har behov for ;

                        - nødvendige mineraler og vitaminer,

                        - vann  , oksygen og energi

                   for å rette opp  skade  

                   og  opprettholde et  godt samspill   i  organismen .

 

Utfører også ;

ØREAKUPUNKTUR  -   FOTSONETERAPI  og  LYMFEDRENASJE 

 

RO - NI  Organpleie

 Kongens plass 3

 6509 Kristiansund

                              tlf. 41 55 78 07  /  71 52 52 63 

                              E-Mail :  rolvnie@gmail.com

                                            Hjemmeside : www.terapialternativer.no

 Tilbake til  :  HOVEDSIDEN